Alkohol skozi rožnata očala

Projektni program naslavlja področje rabe alkohola pri ženskah in nosečnicah ter tudi širše. Z njegovo pomočjo stremimo k večjemu deležu ozaveščenosti žensk, bodočih staršev, zdravstvenih delavcev in bodočih delavcev v zdravstvu o škodljivosti in tveganjih, povezanih z uporabo alkohola.

S serijo aktivnosti širšo javnost ozaveščamo o problematiki in pojavnosti marketinga alkohola. Usmerjeni smo v izboljšanje situacije glede spektra fetalnih alkoholnih motenj (FASD) v Sloveniji, vključno z izobraževanjem zdravstvenih delavcev in bodočih delavcev v zdravstvu. Projekt je podprt s sredstvi Ministrstva za zdravje.

Izvajalec projekta: Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni

Sporočila za javnost

Tematske vsebine

Pridružite se nam
v zavezništvu zdravja.