V zavezništvu zdravja.

Z enotnim delovanjem preprečujemo in zmanjšujemo škodo zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni.

80 %

Kronične nenalezljive bolezni (KNB) lahko preprečimo, a kljub temu povzročijo več kot 80 % smrti v naši družbi.

Naša vizija je opolnomočenje družbe s kakovostnimi informacijami in orodji, s katerimi lahko učinkovito skrbimo za svoje zdravje ter preprečimo hude posledice KNB.

Povezujejo nas strokovnost, vključevanje in proaktivnost. Navdušuje nas zdravo okolje, ki polaga temelje za rast zdravega človeka. Saj javno zdravje ni danost, je tudi odločitev. Odločitev posameznika in družbe.

Področja

delovanja

TOBAK

ALKOHOL

DRUGE ZASVOJENOSTI

GIBANJE IN PREHRANA

DUŠEVNO ZDRAVJE

OKOLJE-ZDRAVJE

Kako povezujemo skupnost in dosegamo spremembe

01.

Zagovorništvo

02.

Komuniciranje

03.

Grajenje kapacitet

04.

Kakovostna preventiva

05.

Zmanjševanje neenakosti

06.

Mednarodno sodelovanje

Kako povezujemo skupnost in dosegamo spremembe

01.

Zagovorništvo

02.

Komuniciranje

03.

Grajenje kapacitet

04.

Kvalitetna preventiva

05.

Zmanjševanje neenakosti

06.

Mednarodno sodelovanje

Najpogostejše kronične nenalezljive bolezni in kako jih lahko preprečimo

Srčno-žilne
bolezni

Z zdravim življenjskim slogom bi lahko v Sloveniji vsak dan pri življenju ohranili 4 osebe, ki umrejo zaradi srčnega zastoja.


Rak

Z zgodnjim odkrivanjem bolezni, zdravim življenjskim slogom ter preventivnimi presejalnimi programi bi lahko preprečili polovico vseh smrti zaradi raka v Sloveniji.

Duševne
bolezni

Od 70 do 80 odstotkov vseh obiskov bolnikov pri zdravniku je posledica bolezni, ki so povezane s stresom. Razmišljanje o pomirjujočih ali veselih stvareh lahko zmanjša stres.

Sladkorna
bolezen

Ljudje, ki so redno telesno dejavni, bistveno redkeje zbolijo za sladkorno boleznijo. Če jo odkrijemo dovolj zgodaj, lahko prehodno zadošča prilagoditev prehrane, gibanja oziroma telesne teže.

Bolezni kostno-mišičnega sistema

S telesno aktivnostjo, izogibanjem kajenju, manj tvegano rabo alkohola ter vnosom kalcija in vitamina D lahko ubežimo težkemu in slabšemu življenju, ki ga povzročajo bolezni kostno-mišičnega sistema.

Kronične bolezni dihal

Prehrana, bogata z zelenjavo, sadjem in ribami, zmanjša tveganje za kronično obstruktivno pljučno bolezen. Astma in KOPB sta z ustrezno preventivo in obravnavo v primarnem zdravstvenem varstvu preprečljivi in obvladljivi.

Novice

Projekti

Brez izgovora in mladi

Brez izgovora 2023 – 2025 

Program je zasnovan z ozirom na učinek, ki ga lahko ima mladinsko delo in delo z mladimi na preprečevanje zasvojenosti. Področja, ki se jih program najbolj dotika, so uporaba tobačnih izdelkov z dodanim poudarkom na novih tobačnih izdelkih, pitje alkohola in uporaba konoplje med mladimi. Področja smo združili v celosten program, ki na mlade vpliva na različne načine za večji pozitivni učinek.

Poglej več »

Projekti

Brez izgovora in mladi

Brez izgovora 2023 – 2025 

Program je zasnovan z ozirom na učinek, ki ga lahko ima mladinsko delo in delo z mladimi na preprečevanje zasvojenosti. Področja, ki se jih program najbolj dotika, so uporaba tobačnih izdelkov z dodanim poudarkom na novih tobačnih izdelkih, pitje alkohola in uporaba konoplje med mladimi. Področja smo združili v celosten program, ki na mlade vpliva na različne načine za večji pozitivni učinek.

Poglej več »

KNB in covid-19

Projekt je namenjen ozaveščanju in izboljševanju zdravstvene pismenosti med širšo javnostjo in odločevalci o dejavnikih tveganja za KNB in pomenu izvajanja celovitih preventivnih ukrepov za KNB tudi v času krize (kot je epidemija covida-19) po vsej Sloveniji. Namen projekta je tudi spodbujanje okrevanja in odpornosti zdravstvenega ter drugih podpornih sistemov po pandemiji, kar bo pripomoglo k izboljšanju storitev v času krize. Projekt je podprt s sredstvi Civil Society Solidarity Fund organizacije NCD Alliance.

Poglej več »