V zavezništvu zdravja.

Z enotnim delovanjem preprečujemo in zmanjšujemo škodo zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni.

80 %

Kronične nenalezljive bolezni (KNB) lahko preprečimo, a kljub temu povzročijo več kot 80 % smrti v naši družbi.

Naša vizija je opolnomočenje družbe s kakovostnimi informacijami in orodji, s katerimi lahko učinkovito skrbimo za svoje zdravje ter preprečimo hude posledice KNB.

Povezujejo nas strokovnost, vključevanje in proaktivnost. Navdušuje nas zdravo okolje, ki polaga temelje za rast zdravega človeka. Saj javno zdravje ni danost, je tudi odločitev. Odločitev posameznika in družbe.

Področja

delovanja

TOBAK

ALKOHOL

DRUGE ZASVOJENOSTI

GIBANJE IN PREHRANA

DUŠEVNO ZDRAVJE

OKOLJE-ZDRAVJE

Kako povezujemo skupnost in dosegamo spremembe

01.

Zagovorništvo

02.

Komuniciranje

03.

Grajenje kapacitet

04.

Kvalitetna preventiva

05.

Zmanjševanje neenakosti

06.

Mednarodno sodelovanje

Kako povezujemo skupnost in dosegamo spremembe

01.

Zagovorništvo

02.

Komuniciranje

03.

Grajenje kapacitet

04.

Kvalitetna preventiva

05.

Zmanjševanje neenakosti

06.

Mednarodno sodelovanje

Najpogostejše kronične nenalezljive bolezni in kako jih lahko preprečimo

Srčno-žilne
bolezni

Z zdravim življenskim slogom bi lahko v Sloveniji vsak dan pri življenju ohranili 4 osebe, ki umrejo zaradi srčnega zastoja.


Rak

Z zgodnjim odkrivanjem bolezni, zdravim življenjskim slogom ter preventivnimi presejalnimi programi bi lahko preprečili polovico vseh smrti zaradi raka v Sloveniji.

Duševne
bolezni

70 do 80 odstotkov vseh obiskov bolnikov pri zdravniku je zaradi bolezni, ki so povezane s stresom. Razmišljanje o pomirjujočih ali veselih stvareh lahko zmanjša stres.

Sladkorna
bolezen

Ljudje, ki so redno telesno dejavni, bistveno redkeje zbolijo za sladkorno boleznijo. Če jo odkrijemo dovolj zgodaj lahko prehodno zadošča prilagoditev prehrane, gibanja oziroma telesne teže.

Bolezni kostno-mišičnega sistema

S telesno aktivnostjo, izogibanjem kajenju, manj tvegano rabo alkohola ter vnosom kalcija in vitamina D, lahko ubežimo težkemu in slabšemu življenju, ki ga povzročajo bolezni kostno-mišičnega sistema.

Kronične bolezni dihal

Prehrana, bogata z zelenjavo, sadjem in ribami, zmanjša tveganje za kronično obstruktivno pljučno bolezen. Astma in KOPB sta z ustrezno preventivo in obravnavo v primarnem zdravstvenem varstvu preprečljivi in obvladljivi.

Novice

Projekti

KNB in covid-19

Projekt je namenjen ozaveščanju in izboljševanju zdravstvene pismenosti med širšo javnostjo in odločevalci o dejavnikih tveganja za KNB in pomenu izvajanja celovitih preventivnih ukrepov za KNB tudi v času krize (kot je epidemija covida-19) po vsej Sloveniji. Namen projekta je tudi spodbujanje okrevanja in odpornosti zdravstvenega ter drugih podpornih sistemov po pandemiji, kar bo pripomoglo k izboljšanju storitev v času krize. Projekt je podprt s sredstvi Civil Society Solidarity Fund organizacije NCD Alliance.

Poglej več »
Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni

Razvoj mreže SNCDA

S projektom smo lansirali Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni ter okrepili svoje delovanje za lažje naslavljanje strateških ciljev organizacije.

Poglej več »

Projekti

KNB in covid-19

Projekt je namenjen ozaveščanju in izboljševanju zdravstvene pismenosti med širšo javnostjo in odločevalci o dejavnikih tveganja za KNB in pomenu izvajanja celovitih preventivnih ukrepov za KNB tudi v času krize (kot je epidemija covida-19) po vsej Sloveniji. Namen projekta je tudi spodbujanje okrevanja in odpornosti zdravstvenega ter drugih podpornih sistemov po pandemiji, kar bo pripomoglo k izboljšanju storitev v času krize. Projekt je podprt s sredstvi Civil Society Solidarity Fund organizacije NCD Alliance.

Poglej več »
Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni

Razvoj mreže SNCDA

S projektom smo lansirali Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni ter okrepili svoje delovanje za lažje naslavljanje strateških ciljev organizacije.

Poglej več »
ugasni ekran. Preklopi na resničnost!

Recimo ne odvisnosti

Program, ki je osredotočen predvsem na mladostnike, naslavlja preventivo škodljivih posledic uporabe digitalnih tehnologij, preventivo kajenja med mladostniki in preventivo tvegane in škodljive rabe alkohola med mladostniki na športnih prireditvah.

Poglej več »