Brez izgovora 2023–2025

Projektni program je zasnovan z ozirom na učinek, ki ga lahko ima mladinsko delo in delo z mladimi na preprečevanje zasvojenosti. Področja, ki se jih program najbolj dotika, so uporaba tobačnih izdelkov z dodanim poudarkom na novih tobačnih izdelkih, ter raba alkohola in konoplje med mladimi. S pomočjo projektnega programa stremimo k ozaveščanju populacije o škodljivosti in tveganjih, povezanih z rabo alkohola, ter hkrati zmanjševanju števila kršitev zakonodaje na tem področju.

Osredotočeni smo na zmanjšanje uporabe tobaka in sorodnih izdelkov med mladimi kadilci s hkratnim zmanjšanjem kršitev zakonodaje v zvezi s tobačnimi in sorodnimi izdelki. Usmerjeni smo v dosego zmanjšanja uporabe prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi med mladostniki, ki so že uporabljali tovrstne substance, ter povečanje števila varnih okolij za njihovo druženje v nočnem času. Prizadevamo si povečati ozaveščenost splošne javnosti o nekemičnih zasvojenostih ter širiti učinkovite preventivne intervencije na tem področju. Projekt je podprt s sredstvi Ministrstva za zdravje.

Izvajalec projekta: Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija

Partner pri projektu: Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni

Informativne brošure

Infografike

Pridružite se nam
v zavezništvu zdravja.