ODKLOP – Preventivni program za zdravo uporabo zaslonov

Projekt prispeva k zmanjšanju negativnih posledic uporabe zaslonskih tehnologij pri predšolskih otrocih in razvija digitalno in medijsko pismenost ter zdrav odnos do zaslonskih vsebin pri osnovnošolskih otrocih.
 
S pomočjo projektnega programa dvigujemo stopnjo ozaveščenosti in opolnomočenosti pedagoških delavcev ter staršev/skrbnikov na področju upravljanja z zasloni pri otrocih in mladostnikih. Projekt prav tako stremi k informiranosti in ozaveščanju splošne javnosti o problematiki prezgodnje in prekomerne uporabe zaslonov ter drugih škodljivih vplivih na telesno in duševno zdravje. Projekt je sofinanciran s strani MZ.

Izvajalec projekta: Slovensko društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije

 

Sporočila za javnost

Pridružite se nam
v zavezništvu zdravja.