Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni (ZKNB) je nacionalna krovna organizacija, ki združuje akterje, ki delujejo na področju preprečevanja in spopadanja s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi. Delujemo v javnem interesu in smo slovenski predstavnik v Mednarodni mreži za kronične nenalezljive bolezni, NCD Alliance.

Podelitev Sharjah nagrad

Ustanovitelji

Z namenom skupnega naslavljanja izzivov v Sloveniji in širše smo se povezale štiri največje mreže nevladnih organizacij v Sloveniji na področju kroničnih nenalezljivih bolezni (KNB):

Nacionalni koordinator:

Naša vizija

Verjamemo, da lahko z enotnim delovanjem zmanjšamo in preprečimo pojav kroničnih nenalezljivih bolezni v Sloveniji.

Želimo družbo, v kateri ima vsakdo dostop do znanja in orodij, s katerimi lahko učinkovito skrbi za svoje zdravje. Z aktivnim zagovorništvom in proaktivnim komuniciranjem v različnih javnostih stremimo k zmanjševanju neenakosti v zdravju.

Naše

vrednote

Strokovnost, Povezovanje, Proaktivnost, Političnost in ne politikanstvo, Zdravje, Vključevanje, Partnerstvo

Navdušuje nas zdravo okolje, ki polaga temelje za rast zdravega človeka. Saj javno zdravje ni danost, je tudi odločitev. Odločitev posameznika in družbe.

Upravni odbor

Franc Zalar

Franc Zalar

Predsednik

Matej Košir

Matej Košir

Član upravnega odbora

Nina Rogelj Peloza

Nina Rogelj Peloza

Članica upravnega odbora

Manca Kozlovič

Manca Kozlovič

Članica upravnega odbora

Tomaž Gorenc

Tomaž Gorenc

Član upravnega odbora

Neža Polh

Neža Polh

Članica upravnega odbora

Člani mreže

Polnopravni člani

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije

drustvo.zasrce@siol.net
www.zasrce.si

Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip«

info@institut-utrip.si
www.institut-utrip.si

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija

info@noexcuse.si
www.noexcuse.si

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo

info@zadihaj.net
www.zadihaj.net

 

Inštitut za zdravje in okolje

info@izo.si
www.izo.si

 

Partnerji in podporniki

Pridružite se nam
v zavezništvu zdravja.