Alkohol skozi rožnata očala

Alkohol skozi rožnata očala

Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje v okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025.

 • Ime projekta
  Alkohol skozi rožnata očala
 • Izvajalec
  Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni
 • Finance
  71.820 €
 • Čas trajanja projekta
  november 2022–november 2025
 • Kraj izvajanja projekta
  Slovenija
 • Ciljna skupina
  Ženske, družine, zdravstveni delavci, nevladne organizacije in javnozdravstvene institucije, otroci ter splošna in strokovna javnost
 • Cilji projekta
  Projekt bo ozaveščal ranljive skupine žensk, dvigal njihove ravni zdravstvene pismenosti v povezavi z različnimi alkoholnimi tematikami, ki vplivajo na zdravje žensk, izboljševal situacijo glede spektra fetalnih alkoholnih motenj FASD v Sloveniji in o tem izobraževal zdravstvene delavce, ter o problematiki marketinga alkohola ozaveščal širšo javnost.
 • Opis projekta

  V prvi fazi projekta bomo izvedli oceno trenutnega stanja glede javnega mnenja, nivoja ozaveščenosti in dejanske rabe alkohola pri ciljnih skupinah. Posebno pozornost bomo namenili temi spektra fetalnih alkoholnih motenj (FASD), alkoholizmu in zasvojenosti pri ženskah, targetiranemu oglaševanju alkoholnih izdelkov za ženske s strani alkoholne industrije ter trendom rabe v domačem okolju. Poleg tega bomo izvedli tudi pregled literature in strokovnih smernic, na podlagi katerih bomo osnovali vsebino svojih aktivnosti.

  Izsledke ocene stanja bomo uporabili za pripravo učinkovitih in na dokazih temelječih intervencij, medijske kampanje ter praktičnih gradiv za ciljne skupine in strokovno javnost. S tem želimo graditi tudi na večji informiranosti relevantne zdravniške stroke (specifično ginekologov, pediatrov in družinskih zdravnikov) glede FASD ter smernic glede obravnave tvegane in škodljive rabe alkohola pri ženskah in nosečnicah. Z večstranskim in interdisciplinarnim pristopom želimo omenjene skupine spodbuditi, da se bolje zavedajo pomena preventive in z zdravjem povezanih tveganj rabe alkohola tako za skupnost in za ženske kot posameznice kot tudi za svoje (še nerojene) otroke.

  V sklopu programa bomo izvajali tudi izobraževalne aktivnosti o vplivu alkohola na zdravje ciljnih skupin (npr. izobraževanje na temo alkohol in rak dojke), posebno pozornost pa bomo posvetili tudi prisotnosti »pink-washinga« v Sloveniji in targetiranega oglaševanja s strani alkoholne industrije, namenjenega ženskam.

  V okviru programa bomo izdali vrsto uporabnih gradiv, od vizualnih materialov do tiskanih publikacij, vzpostavili pa bomo tudi neformalno interesno skupino za področje FASD.