Razvoj mreže SNCDA

Projektni program lansira Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni (zKNB) kot krovno organizacijo, ki združuje slovenske akterje na področju kroničnih nenalezljivih bolezni (KNB).

S pomočjo projektnega programa smo dosegli organizirano strateško načrtovanje in pripravo večletnega strateškega načrta, komunikacijskega načrta in celostne grafične podobe ter postavitve nove spletne strani sncda.si, ki služi v vlogi zbirke uporabnega znanja in informacij za javnost in člane. Projekt je podprt s sredstvi NCD Alliance v okviru NCDA Civil Society Fund.

Sporočila za javnost

Informativne brošure

Infografike

Pridružite se nam
v zavezništvu zdravja.