KNB in covid-19

Projektni program je namenjen ozaveščanju in izboljšanju zdravstvene pismenosti med širšo javnostjo in odločevalci o dejavnikih tveganja za kronične nenalezljive bolezni (KNB) in pomenu izvajanja preventivnih ukrepov za KNB tudi v času krize (kot je epidemija covida-19) po vsej Sloveniji.

S pomočjo projektnega programa spodbujamo okrevanje in odpornost zdravstvenega ter drugih podpornih sistemov po pandemiji, kar pripomore k izboljšanju storitev v času krize. Projekt je podprt s sredstvi Civil Society Solidarity Fund organizacije NCD Alliance.

Sporočila za javnost

Infografike

Pridružite se nam
v zavezništvu zdravja.