KNB in covid-19

KNB in covid-19

Projekt je namenjen ozaveščanju in izboljševanju zdravstvene pismenosti med širšo javnostjo in odločevalci o dejavnikih tveganja za KNB in pomenu izvajanja celovitih preventivnih ukrepov za KNB tudi v času krize (kot je epidemija covida-19) po vsej Sloveniji. Namen projekta je tudi spodbujanje okrevanja in odpornosti zdravstvenega ter drugih podpornih sistemov po pandemiji, kar bo pripomoglo k izboljšanju storitev v času krize. Projekt je podprt s sredstvi Civil Society Solidarity Fund organizacije NCD Alliance.

 • Ime projekta
  KNB in covid-19
 • Izvajalec
  Združenje za kronične nenalezljive bolezni
 • Finance
  15.000 $
 • Čas trajanja projekta
  1. julij – 31. december 2021
 • Kraj izvajanja projekta
  Slovenija
 • Ciljna skupina
  Širša javnost ter pripravljavci politik in odločevalci na področju javnega zdravja
 • Cilji projekta
  Ozaveščanje in izboljševanje zdravstvene pismenosti o širših dejavnikih tveganja za KNB in pomenu izvajanja celovitih preventivnih ukrepov za KNB tudi v času krize
 • Opis projekta

  Od začetka pandemije covida-19 slovenski zdravstveni sistem in odločevalci manj pozornosti namenjajo ključnim zdravstvenim programom, vključno z različnimi presejalnimi testi in ostalimi preventivnimi programi. Med temi »pozabljenimi« temami je rak, pa tudi druge nenalezljive bolezni. Leta 2020 je bilo zabeleženih 30 % manj novih primerov raka v primerjavi s številom primerov iz leta 2019. To je predvsem posledica nezadostnega števila osebja in začasne prekinitve presejalnih programov raka zaradi pandemije in zaprtja države. Podobne omejitve so nastale tudi pri izvajanju preventivnih ukrepov za druge nenalezljive bolezni.

  Med državljani Slovenije opažamo slabo razumevanje dejavnikov tveganja in podcenjevanje pomena preventivnih ukrepov proti KNB. Leto zaprtja je tudi poudarilo potrebo po izboljšanju ravni zdravstvene pismenosti, ko gre za nenalezljive bolezni in dejavnike tveganja v zvezi s covidom-19, saj so ljudje poročali o hudem pomanjkanju informacij, zmedi pri prepoznavanju zaupanja vrednih virov in pomanjkanju ozaveščenosti o zdravstvenih podatkih.

  Cilj projekta je ozaveščanje in izboljševanje zdravstvene pismenosti med širšo javnostjo in odločevalci o širših dejavnikih tveganja za KNB in pomenu izvajanja celovitih preventivnih ukrepov za KNB tudi v času krize (kot je epidemija covida-19) po vsej Sloveniji. Namen projekta je tudi spodbujanje okrevanja in odpornosti zdravstvenega ter drugih podpornih sistemov po pandemiji, kar bo pripomoglo k izboljšanju storitev v času krize.

  To bomo dosegli s kampanjo na družbenih omrežjih (Facebook in Instagram). Kasneje bomo medije in odločevalce vključili prek novinarske konference kot spremljevalnega dogodka ob konferenci o KNB. Pripravili bomo toolkit za uporabo na družbenih omrežjih za druge nevladne organizacije, da bodo lahko še naprej širile sporočilo projekta po uradnem zaključku.