ODKLOP – Preventivni program za zdravo uporabo zaslonov

ODKLOP – Preventivni program za zdravo uporabo zaslonov

Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje v okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja v obdobju 2022–2025.

 • Ime projekta
  ODKLOP – Preventivni program za zdravo uporabo zaslonov
 • Izvajalec
  Slovensko društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije; partnerji na projektu: Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni; Zavod NORA – Logout, Sekcija za primarno pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu ter Center za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje in svetovanje Gustava Šiliha Maribor.
 • Finance
  115.905,00 €
 • Čas trajanja projekta
  november 2022–november 2025
 • Kraj izvajanja projekta
  Slovenija
 • Ciljna skupina
  Predšolski otroci in osnovnošolci, starši oz. skrbniki, pedagoški delavci, mladinski delavci in drugi strokovnjaki, ki delajo z mladostniki, splošna javnost.
 • Cilji projekta
  Projekt prispeva k zmanjšanju negativnih posledic uporabe zaslonskih tehnologij pri predšolskih otrocih in razvija digitalno in medijsko pismenost ter zdrav odnos do zaslonskih vsebin pri osnovnošolskih otrocih. Projekt dviguje stopnjo ozaveščenosti in opolnomočenosti pedagoških delavcev in staršev/ skrbnikov na področju upravljanja z zasloni pri otrocih in mladostnikih ter splošno javnost informira in ozavešča o problematiki prezgodnje in prekomerne uporabe zaslonov ter drugih škodljivih posledicah, ki jih ima uporaba zaslona na telesno in duševno zdravje.
 • Opis projekta

  Projekt ima svoje zametke iz obdobja 2019–2022, ko je nastal program ODKLOP – sklop preventivnih delavnic za učence druge in tretje triade osnovne šole in njihove starše. V obdobju 2022–2025 bomo program posodobili in nadgradili z novimi vsebinami s področja duševnega zdravja, sodelovanja in medsebojne strpnosti, ter drugimi vsebinami za krepitev komunikacijskih, čustvenih in socialnih veščin pri osnovnošolcih. V prvem letu bo potekalo tudi dodatno usposabljanje za vodenje delavnic na osnovnih šolah za nove mlade izvajalce, ki so pretežno študenti humanističnih ved, vsako leto pa se bo odvijalo tudi dodatno usposabljanje za pedagoške in mladinske delavce, ki delavnice ODKLOP vodijo samostojno v času razrednih ur. Mladi izvajalci bodo v okviru celotnega trajanja projekta na slovenskih osnovnih šolah in drugih mladinskih organizacijah ob mentorski podpori obstoječih vodij delavnic in mentorice izvajali delavnice ODKLOP.

  V drugem letu bomo razvili program za učence šol s prilagojenim programom. Razvoj programa za ranljive skupine mladostnikov bo potekal v sodelovanju s partnerjem, tj. Centrom za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje in svetovanje Gustava Šiliha Maribor. Tako se bodo delavnice izvajale tudi po osnovnih šolah, ki imajo dodeljen status izvajanja posebnega programa.

  V okviru prijavljenega programa bomo prvič sistematično spremljali odnos učencev do izbranega vidika digitalnega. Raziskava nam bo v pomoč pri oceni stanja odnosa do digitalnega na osnovnih šolah in prilagajanje ukrepov v naslednjih obdobjih dela na področju preventive škodljivih posledic uporabe zaslonov.

  Prizadevanja programa bomo podkrepili z medijskimi kampanjami, ki bodo usmerjene v starše in skrbnike ter strokovno javnost (pedagoški in mladinski delavci, psihologi idr.) ter splošno javnost. Medijske kampanje bomo pripravili v sodelovanju s projektnimi partnerji – vsak od njih v projekt prinaša specifična znanja in veščine. Načrt je, da bo v prvem letu medijska kampanja usmerjena v starše in skrbnike predšolskih otrok, v drugem in tretjem letu pa v otroke 1. triade osnovne šole.