Razvoj mreže SNCDA

Razvoj mreže SNCDA

S projektom smo lansirali Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni ter okrepili svoje delovanje za lažje naslavljanje strateških ciljev organizacije.

 • Ime projekta
  Razvoj mreže SNCDA
 • Izvajalec
  Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni
 • Finance
  5.000 $
 • Čas trajanja projekta
  6 mesecev (julij–december 2020)
 • Kraj izvajanja projekta
  Slovenija
 • Cilji projekta
  Organizirati strateško načrtovanje in priprava večletnega strateškega načrta, priprava komunikacijskega plana in celostne grafične podobe ter postavitev nove spletne strani sncda.si, ki bo služila kot zbirka uporabnega znanja in informacij za javnost in člane.
 • Opis projekta

  S projektom, ki ga v okviru NCDA Civil Society Fund sofinancira NCD Alliance, smo v letu 2020 uradno lansirali Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni (zKNB) kot krovno organizacijo, ki združuje slovenske akterje na področju kroničnih nenalezljivih bolezni (KNB) z oblikovanjem večletnega strateškega načrta, akcijskim načrtom po covidu-19, komunikacijskim načrtom, novo celostno grafično podobo in novo interaktivno spletno stranjo za člane in druge zainteresirane strani, na kateri lahko dostopajo do zanesljivih in relevantnih podatkov, povezanih s KNB.

  Z zagonom novoustanovljene mreže zKNB gradimo tudi partnerstvo, članstvo ter prepoznavnost v medijskem prostoru kot relevantna krovna organizacija civilne družbe in oseb, ki živijo s KNB v Sloveniji.

  Potreba po takšni mreži v Sloveniji je precejšnja, saj je okolje nevladnih organizacij, ki naslavljajo teme javnega zdravja, zelo razdrobljeno, primanjkuje sodelovanja za celostno naslavljanje problematik v našem okolju ter skupno delovanje in dopolnjevanje znanj.

  Cilji projekta so organizirati strateško načrtovanje in priprava večletnega strateškega načrta, priprava komunikacijskega načrta in celostne grafične podobe ter postavitev nove spletne strani sncda.si, ki bo služila kot zbirka uporabnega znanja in informacij za javnost in člane.

  S tem ko je zKNB postal član mednarodne mreže NCD Alliance ter nacionalni koordinator za Slovenijo in se pod njihovim okriljem in podporo še dodatno razvija, si želimo, da mreža postane relevanten sogovornik pri oblikovanju kakovostnih zakonodaj na področju preprečevanja in upravljanja s KNB ter podpornik pri razvoju drugih nevladnih organizacij, ki prav tako naslavljajo te tematike.