Skrb vzbujajoče: mladoletniki prek spleta brez ovir do alkoholnih pijač

Mladi in alkohol

V Sloveniji vlada t. i. »mokra kultura«, v kateri je pitje alkohola postalo samoumeven del našega vsakdana. Po porabi čistega alkohola na prebivalca spadamo v sam svetovni vrh, to velja tudi za mlade. Mladi pogosto uživajo alkohol iz različnih razlogov, med drugim zaradi radovednosti, eksperimentiranja in zato, da bi se vključili v izbrano skupino. Medtem ko so faze raziskovanja za najstnike normalne, pa lahko tvegano pitje vodi tudi do resnih posledic. Najstnikom je težko preprečiti eksperimentiranje z alkoholom, vendar lahko starši in skrbniki s svojim zgledom naredimo veliko, dodatno pa je treba stremeti k okolju, kjer alkohol ni preprosto dostopen, in ozaveščati o problematiki pitja alkoholnih pijač.

Prav dostopnost alkohola je bila v ospredju spletnega pregleda prodaje alkoholnih pijač. Spletno nakupovanje je čedalje bolj priljubljeno, tudi Tržni inšpektorat RS v svojem letnem poročilu 2022 navaja, da se prodaja in oglaševanje alkoholnih pijač vse bolj selita na spletna in družbena omrežja, saj to ponuja preprost in priročen dostop do najrazličnejših izdelkov. A ima tudi mnoge pomanjkljivosti. Pregled, izveden julija letos pri desetih spletnih trgovcih, je pokazal, da lahko mladi na spletu brez težav kupijo alkoholne pijače. Res je, da večina spletnih strani opozarja na starostno omejitev in poudarja nevarnosti rabe alkohola, vendar lahko mladi ta varovala in opozorila preprosto zaobidejo in kljub temu kupijo alkohol. In čeprav Zakon o omejevanju porabe alkohola določa, da sme prodajalec oziroma ponudnik od vsake osebe, za katero domneva, da ni polnoletna, zahtevati, da predhodno izkaže svojo starost z javno listino, tega nihče od desetih trgovcev ali pogodbenih dostavljavcev ni zahteval od mlade, 19-letne osebe, ki je prevzela alkoholno pijačo na domu.

Rezultati pregleda so v celoti prosto dostopni na povezavi.

Alkohol je za vse škodljiva snov. 0,0 je zato najboljša izbira. Sploh pa ni primeren za otroke in mladostnike, za katere je edina sprejemljiva možnost popolna abstinenca od alkohola. »Mednarodna raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC), ki jo od leta 2002 v Sloveniji izvajamo vsake štiri leta, pa je pokazala, da je alkoholne pijače v življenju že kdaj pilo 15 odstotkov 11-letnikov, 40 odstotkov 13-letnikov, 71 odstotkov 15-letnikov in 86 odstotkov 17-letnikov. Vsak četrti 15-letnik in vsak drugi 17-letnik pa je bil v življenju že vsaj dvakrat opit. Delež pitja alkohola med mladostniki v Sloveniji sicer upada, a še vedno presegamo mednarodno povprečje. Mladostniki v Sloveniji odraščajo v okolju, kjer so alkoholne pijače lahko dostopne, pitje teh pijač pa je razširjeno tudi med odraslimi, pri katerih tvegano ali škodljivo pitje alkohola celo narašča. Svetovna zdravstvena organizacija omejevanje dostopnosti prepoznava kot učinkovit ukrep, ki uspešno zmanjšuje porabo alkohola in škodo zaradi pitja alkohola,« je povedala dr. Maja Roškar z NIJZ.

Alkohol je mladim v Sloveniji preprosto dostopen ne le na fizičnih prodajnih mestih in spletu, temveč tudi doma. Zato je pomembno izpostavljati na dokazih podprto dejstvo, da odnos staršev in drugih odraslih do pitja alkohola pomembno vpliva na mlade in na njihovo pitje. Za izboljšanje stanja je ključno učinkovito ozaveščanje vseh relevantnih ciljnih skupin. To je glavni cilj s strani Ministrstva za zdravje RS financiranega programa »Veš, kaj piješ?«, ki ga skupaj izvajajo Inštitut za nutricionistiko, ZPS, IJS in NIJZ. Vodja programa doc. dr. Anita Kušar z Inštituta za nutricionistiko je ob tem izpostavila, da k reševanju alkoholne problematike med mladimi lahko prispevamo samo s skupnimi prizadevanji, ki vključujejo ustrezne preventivne ukrepe (med drugim preprečevanje spletnega dostopa alkohola otrokom in mladoletnikom), in z ozaveščanjem o nevarnostih pitja alkohola. »Zato so v brezplačno mobilno aplikacijo VešKajJeš vključene tudi alkoholne pijače. Aplikacija s preprostim skeniranjem črtne kode vsem uporabnikom omogoča vpogled v sestavo pijač, po drugi strani pa tudi informira o škodljivosti pitja alkohola,« je dodala.

Mladi preprosto do alkohola na spletu …

Julija letos so na Zvezi potrošnikov Slovenije izvedli pregled prodaje alkoholnih pijač prek spleta. Alkoholno pijačo so naročili v desetih spletnih trgovinah. Izbrali so pet dobro obiskanih splošnih spletnih trgovin in pet specializiranih ponudnikov alkoholnih pijač. »Nakup in prevzem alkoholnih pijač smo izvedli ob pomoči mlade polnoletne osebe, stare 19 let. Tako odločitev smo sprejeli premišljeno in odgovorno, saj smo želeli preprečiti kakršno koli izpostavljanje mladostnikov alkoholu. Poleg tega je pri starejših mladoletnih ali mlajših odraslih osebah, starih od 15 do 20 let, zgolj na pogled težko oceniti njihovo starost, kar še dodatno poudarja pomembnost doslednega preverjanja starosti pri prodaji alkohola. Prav nihče od desetih trgovcev ali pogodbenih dostavljavcev ni od mlade osebe, ki je prevzela alkoholno pijačo na domu, zahteval osebnega dokumenta za preverjanje starosti. To kaže na skrb vzbujajočo nedoslednost pri izvajanju zakonske zahteve za preverjanje starosti, ki je ključnega pomena za zaščito zdravja otrok in mladostnikov. O naših ugotovitvah v okviru pregleda smo obvestili tudi pristojne organe,« je poudarila Nina Križnik z Zveze potrošnikov Slovenije

… in tudi v fizičnih trgovinah

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija že približno deset let izvaja raziskavo Skriti nakupi prodaje alkohola mladoletnim osebam. »Skriti nakupi so učinkovita metoda za preverjanje dostopnosti alkoholnih in tobačnih izdelkov mladoletnim osebam in otrokom. To kažejo podatki, ki jih zbiramo zadnjih deset let. Ocenjujemo, da je ob rednem spremljanju in opozarjanju na nepravilnosti v postopku nakupa ključnega pomena prostor za izboljšave na tem področju. Vseeno je skrb vzbujajoče dejstvo, da se v primerjavi z letom 2022 delež ugotovljenih kršitev v različnih oblikah prodajaln ni zmanjšal, ostaja na isti ravni, saj je bila alkoholna pijača prodana več kot vsaki drugi mladoletni osebi (54 odstotkov),« je izpostavila Manca Kozlovič z Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija in dodala: »A kljub vsemu razlika je. Če je bilo na začetku od desetih nakupov zaznanih devet kršitev (90 odstotkov), se je do danes odstotek kršitev zmanjšal na 54 odstotkov. Pozitivna sprememba, ki smo jo opazili v nekaterih prodajalnah, so tudi digitalna opozorila preverjanja polnoletnosti, saj so kršitve v večini povezane z nepregledovanjem osebnega dokumenta ali napačnim izračunom starosti

Odgovornost je skupna
Ključnega pomena je, da se kot družba končno začnemo zavedati vseh nevarnosti pitja alkohola ter da posebno pozornost in odgovornost posvetimo varovanju mladih pred njegovimi škodljivimi vplivi. »Starši in skrbniki so za otroke najbolj vplivni vzorniki, zato morajo prevzeti aktivno vlogo pri spodbujanju varnih izbir ter biti pozitiven zgled, saj imajo najmlajši prvi stik z alkoholom pogosto prav v družinskem okolju. A dejstvo je, da odgovornost za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo nosijo tudi trgovci. Postopki preverjanja, ki jih uporabljajo spletni prodajalci alkohola, ne preprečujejo spletne prodaje mladoletnikom. Ključno je, da prevetrijo svoje postopke, izboljšajo pretok informacij (vključno s tem, da neko spletno naročilo vsebuje alkoholne pijače) in ustrezno izobrazijo svoje zaposlene, tudi dostavljavce, ter uvedejo dosledno preverjanje starosti ob dostavi nakupa, ki vsebuje alkoholno pijačo, če je na drugi strani mlajša oseba,« opozarja Jasmina Bevc Bahar z Zveze potrošnikov Slovenije

     ZPS IN MLADINSKA ZVEZA BREZ IZGOVORA SLOVENIJA POZIVATA K SPREMEMBAM

  1. Ustrezno usposabljanje dostavljavcev 
  2. Trgovec mora prevzeti odgovornosti – Trenutni zakon je postavljen na način, da je prodajalec oziroma dostavljavec tisti, ki nosi največjo odgovornost. 
  3. Doslednost pri preverjanju starosti ob prevzemu 
  4. Oznake paketov, ki vsebujejo alkohol 
  5. Označevanje alkoholnih pijač – Alkoholne pijače bi morale biti opremljene s podatki o energijski in hranilni vrednosti, kot to velja za druga živila. Prav tako bi morale imeti zdravstvena opozorila o škodljivosti njihovega pitja. Učinkovitost tovrstnih opozoril potrjujejo tudi raziskave. NIJZ, ki navajajo nižjo stopnjo kajenja zaradi uvedbe opozoril na tobačnih izdelkih.

Rezultati pregleda so v celoti prosto dostopni na povezavi.

Deli s prijatelji:

Facebook
LinkedIn
Twitter
Novice

Preberite tudi