Prodaja alkoholnih pijač je osma najdonosnejša industrija – prinaša celo več denarja kot prodaja sladkih pijač.

Proizvajalci alkoholnih pijač svoje izdelke zato oglašujejo na različne načine in s tem spodbujajo njihovo porabo. Tržno komuniciranje s strani alkoholne industrije se v zadnjem času vedno bolj osredotoča na ranljive skupine, kot so ženske in mladi, podjetja pa svojo dejavnost vedno bolj usmerjajo tudi na družbena omrežja. To področje je z zakonodajo namreč zelo slabo definirano in regulirano, ima pa zelo velik vpliv predvsem na mlajšo populacijo.

Več informacij o alkoholu v marketingu najdete v spodnji brošuri.


Informativna brošura je nastala v okviru projekta Ker alkohol ni mleko – zagovorništvo na področju alkoholne politike, ki je podprt s sredstvi Programa »Active Citizens Fund« (ACF) v Sloveniji 2014–2021.