Evropski teden ozaveščanja o škodi, povezani z alkoholom

Prejšnji teden je potekal evropski teden ozaveščanja o škodi, povezani z alkoholom. Letošnja tema, ki je povezovala vse aktivnosti in iniciative v okviru tedna ozaveščanja o alkoholu, se je nanašala na slogan »Varnejša Evropa« oziroma »A Safer Europe«.

Regionalni urad Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo želi s to temo še posebej poudariti pobudo SAFER, ki jo je leta 2018 začela Svetovna zdravstvena organizacija z namenom preprečevanja ter zmanjševanja škode in smrti zaradi alkohola. SAFER pomeni pet najbolj stroškovno učinkovitih posegov za zmanjšanje škode zaradi alkohola.

 

Foto: WHO Europe

Posegi, h katerim spodbuja SAFER:

–   Strengthen restrictions on alcohol availability (Okrepiti omejitve glede razpoložljivosti alkohola);

–   Advance and enforce drink driving countermeasures (Uveljaviti in nadgraditi protiukrepe za vožnjo pod vplivom alkohola);

–   Facilitate access to screening, brief interventions, and treatment (Olajšati dostop do presejalnih testov, kratkih intervencij in zdravljenja);

–   Enforce bans or comprehensive restrictions on alcohol advertising, sponsorship, and promotion (Uveljaviti prepovedi ali obsežne omejitve oglaševanja alkohola, sponzorstva in promocije);

–   Raise prices on alcohol through excise taxes and pricing policies (Zvišati cene alkohola s trošarinami in cenovno politiko).

V letošnjem letu je izšlo tudi dolgo pričakovano poročilo o stanju uživanja alkohola, škodi, ki jo je mogoče pripisati alkoholu, in izvajanju politik nadzora alkohola v evropski regiji SZO med leti 2010 in 2019. Cilj iniciative je podpreti izvajanje najučinkovitejših politik glede alkohola v skladu s svetovno pobudo SAFER.

Alkohol spada med ključne dejavnike tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni in je vzrok za več kot 200 različnih bolezni in poškodb. Je psihoaktivna snov, ki povzroča odvisnost in je razvrščena v prvo skupino rakotvornih snovi za ljudi (skupaj z azbestom in radijem).

Evropska regija SZO ima tudi najvišjo raven porabe alkohola na svetu. Približno milijon ljudi vsako leto v regiji umre zaradi škode, povzročene zaradi alkohola, kar je približno 2500 smrti vsak dan. V Evropi je tako kar 1 od 10 odraslih smrtnih primerov mogoče pripisati alkoholu.

Alkohol pa tveganja za zdravje ne povečuje le v vsakdanjem življenju, temveč lahko tvegano in škodljivo pitje vodi tudi v slabši izid ali hujše zaplete pri covidu-19 in kroničnih nenalezljivih boleznih. Zato je teden ozaveščanja o alkoholu potekal tudi v povezavi z ozaveščanjem o cepljenju in drugih preventivnih ukrepih glede na trenutno pandemsko sliko Evrope.

Obdobje pandemije je namreč zaznamovala povečana raba alkoholnih pijač. V Sloveniji kar od 7,8 do 13,9 % ljudi pije več kot v času pred covidom-19. Po podatkih projekta SOPA (Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola) je 40 % strokovnega osebja pri svojih pacientih oziroma uporabnikih zaznalo več težav z alkoholom.

Raziskave tudi kažejo, da se je psihično počutje zaradi različnih dejavnikov, kot so pomanjkanje socialnih stikov, morebitne finančne težave, negotovost itd., v času epidemije močno poslabšalo. Ravno duševna stiska je eden od najpogosteje navedenih razlogov za pogostejšo rabo alkohola.

Povečana raba alkohola se je odražala tudi na naših cestah. Vsak tretji povzročitelj nesreče s smrtnim izidom je pod vplivom alkohola, povzročitelji pa imajo v telesu povprečno skoraj 1,5 promila alkohola.

Pandemija je močno vplivala tudi na udeležence preventivnih programov, nevladne organizacije pa so v tem obdobju predstavljale pomemben vir pomoči osebam v stiski zaradi omejenega delovanja zdravstvenega sistema in prilagojenih zdravstvenih storitev. Več nevladnikov je svoje aktivnosti prestavilo v virtualno okolje oziroma so njihovi programi potekali na daljavo. Svetovna skupnost anonimnih alkoholikov (AA) med epidemijo opaža povečano število ljudi, ki iščejo njihovo pomoč.

Med pandemijo oziroma infodemijo je prišlo tudi do povečanja neresničnih mitov, ki so krožili po spletu. Eden izmed njih je na primer tudi to, da naj bi uživanje pijač z visoko vsebnostjo alkohola preprečevalo okužbo s covidom-19. Spopadanje z dezinformacijami je tako postalo izrednega pomena v sklopu preventivnih dejavnosti.

Z namenom ozaveščanja o alkoholu je leta 2013 nastal projekt AWARH (Awareness Week on Alcohol Related Harm), ustanovila pa ga je skupina mednarodnih organizacij. Med njimi je organizacija Eurocare, katere član je tudi Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni. Letos so ob evropskem tednu ozaveščanja o škodi, povezani z alkoholom, pripravili več informativnih brošur, ki so dostopne na njihovi spletni strani.

Tudi pri zKNB smo se s tem namenom lotili priprave več informativnih brošur o alkoholu. Prvo lahko zasledite na priloženi povezavi, več pa jih sledi v prihodnjih tednih.

Deli s prijatelji:

Facebook
LinkedIn
Twitter
Novice

Preberite tudi