FASD je krovni izraz, ki zajema vrsto prirojenih telesnih okvar in poškodb možganov zaradi predporodne (prenatalne) izpostavljenosti alkoholu.

Pri nerojenem otroku lahko alkohol povzroči resne telesne okvare in vedenjske motnje ter učne težave. Vsaj 80 otrok se na leto rodi z najtežjo obliko fetalnega alkoholnega sindroma, približno 400 otrok letno pa se v Sloveniji rodi s posledicami izpostavljenosti alkoholu pred rojstvom.

Več o FASD, njegovih znakih in možnostih preprečitve si preberite v informativni brošuri:


Informativna brošura je nastala v okviru projekta Ker alkohol ni mleko – zagovorništvo na področju alkoholne politike, ki je podprt s sredstvi Programa »Active Citizens Fund« (ACF) v Sloveniji 2014–2021.