V okviru Akademije zKNB organiziramo brezplačni spletni Seminar o razvoju možganov v adolescenci in uporabi drog (vključno z alkoholom in tobakom) v okviru preventivne znanosti. Seminar bo potekal v sredo, 23. junija 2021 od 15.00 do 18.00 preko spleta, na njem pa bomo gostili mednarodno priznane strokovnjake. Seminar bo potekal v angleščini.

Ozadje in namen seminarja

V mnogih državah (tudi v Sloveniji) strokovnjaki za preventivo in drugi izvajalci preventivnih programov in intervencij pogosto ne upoštevajo izjemnih dognanj razvojne nevroznanosti v zadnjih desetletjih glede razvoja možganov v otroštvu in obdobju odraščanja (adolescence). Dramatični znanstveni razvoj in praktične izkušnje na tem področju bi morali imeti pomembne posledice v preventivni politiki in praksi na nacionalni ter mednarodni ravni. Kljub temu pa je po vsem svetu v uporabi še vedno veliko neučinkovitih ali celo škodljivih intervencij, ki jih znanost (vključno z razvojno nevroznanostjo) ne podpira, zaradi česar bi bilo treba omejiti in sčasoma opustiti njihovo izvajanje in finančno podporo.

Mnogi izvajalci preventivnih dejavnosti še vedno verjamejo, da eksperimentalna ali občasna uporaba drog (npr. alkohola, konoplje) nima ali ima zelo majhen vpliv na telesni in duševni razvoj otrok in mladostnikov, prav tako pa mnogi verjamejo v učinkovitost enkratnih preventivnih predavanj in delavnic (običajno organiziranih v obliki množičnih dogodkov ali tako imenovanih preventivnih dni v šolah in lokalnih skupnostih), taktik zastraševanja pred drogami, pričevanj nekdanjih uporabnikov drog ali zasvojencev, žrtev prometnih nesreč, itd. 

Zaradi zgoraj naštetih nerazumevanj v preventivni skupnosti smo se odločili organizirati tematski spletni seminar z enimi izmed najpomembnejših mednarodnih govorcev, ki nam bodo pomagali pri iskanju argumentov za zagovarjanje naložb v preventivo, ki temelji na dokazih, in premagovanju dvomov ter pomislekov glede razvoja možganov mladostnikov in uporabe drog v okviru preventivne znanosti in prakse.

Govorci

Na seminarju bomo gostili tri ugledne mednarodne govorce:

Dr. Wilson M. Compton je namestnik direktorice Nacionalnega inštituta za zlorabo drog (NIDA), ki je del ameriških Nacionalnih inštitutov za zdravje (NIH). Njegove zadolžitve vključujejo področje razvoja, izvajanja in upravljanja raziskovalnega portfelja NIDA za izboljševanje preventive in zdravljenja zasvojenosti in posledic uporabe drog. Je avtor več kot 200 publikacij in pogost govorec na odmevnih dogodkih.

Dr. Diana Fishbein vodi Translacijski nevro-preventivni raziskovalni program na razvojnem Inštitutu Frank Porter Graham Child Univerze v Severni Karolini. Obenem je raziskovalka na Penn State Univerzi in predsednica Nacionalne koalicije s področja preventivne znanosti za izboljšanje življenja (NPSC). Objavila je več knjig in več kot 100 raziskovalnih člankov na področju razvojne nevroznanosti, preventive, kriminologije, zasvojenosti in tveganih vedenj.

Wadih Maalouf je pridobil naziv doktorja znanosti s področja duševnega zdravja in epidemiologije na Univerzi za javno zdravje John Hopkins. Od leta 2010 je globalni koordinator programov oddelka za preprečevanje zasvojenosti in zdravje na sedežu Urada združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) na Dunaju, kjer pokriva področje družinskih veščin pri preprečevanju uporabe drog, kriminala in nasilja ter področje izobraževanja o življenjskih veščinah v šolah in športnih okoljih. 

Seminar bo moderiral Matej Košir, direktor Inštituta Utrip. V letu 2017 je prejel nagrado Evropskega združenja za raziskave v preventivi (EUSPR) za »vodilnega evropskega strokovnjaka s področja preventivne prakse«. S Sanelo Talić sta leta 2020 prejela prestižno mednarodno nagrado za doprinos k preventivni znanosti in raziskovanju, ki jo podeljuje ameriško združenje za raziskave v preventivi (SPR). Je doktorski študent preventivne znanosti na Univerzi v Zagrebu.

Program seminarja

Prijave na seminar

Prijave zbiramo do ponedeljka, 21. 6. na tej povezavi.

Usposabljanje se organizira v okviru projekta Ker alkohol ni mleko – zagovorništvo na področju alkoholne politike, ki je podprt s sredstvi Programa »Active Citizens Fund« (ACF) v Sloveniji 2014-2021.

PRILOGA: Vabilo na seminar v angleščini