Ljubljana, 10. junij 2024 – Na referendumu dne 9. 6. 2024 je na vprašanji glede ureditve področja konoplje odgovarjalo dobrih 41 % prebivalcev Slovenije. Rezultat glede vprašanja o konoplji za osebno rabo je bil zelo izenačen, kar kaže na to, da volivci niso jasno izrazili strinjanja s tem referendumskim vprašanjem. Po drugi strani pa so rezultati glede medicinske rabe konoplje pokazali precejšnjo podporo, kar nakazuje na jasnejšo podporo volivcev za to področje. Zadržanost volivcev pri vprašanju konoplje za osebno rabo pomeni, da Vlada Republike Slovenije nima legitimnosti za poseganje v to področje (npr. legalizacija za osebno rabo). Vlado pozivamo, naj dobrega odstotka razlike “zmage” na referendumu ne uporablja kot argumenta za uvajanje sprememb.

PREDLOG STRATEGIJE ZA LAŽJE ODLOČANJE

Z le 51,55 % volivcev, ki so na vprašanje o osebni rabi konoplje odgovorili z “ZA”, referendum jasno kaže na razdvojenost mnenja med državljani. K temu sta prispevala nejasnost in zavajajoča narava vprašanj: pobudniki namreč niso podali podrobnosti o predlogu ureditve področja. Pri osebni rabi konoplje vprašanje ni le ZA ali PROTI, saj je načinov za ureditev tega področja mnogo in nekateri od njih – kar jasno kažejo podatki iz tujine – lahko vodijo v močno škodljive posledice na ravni celotne družbe. 

V prvem koraku bi morala biti torej ključna priprava predloga strategije, na podlagi katere bi se lahko v naslednjem koraku stroka odločala o sprejemanju ali nesprejemanju določene zakonske ureditve s področja konoplje.

MEŠANJE ARGUMENTOV ZA MEDICINSKO IN OSEBNO RABO KONOPLJE

Že več desetletij smo priča romantiziranju konoplje kot čudežne rastline. Medtem ko so lahko kontrolirani pripravki iz konoplje v nadzorovanem kliničnem okolju koristni za lajšanje določenih simptomov bolezni, je lahko sama rastlina, če se jo uporablja zunaj medicinskega in industrijskega konteksta, zdravju močno škodljiva. 

V okviru referendumske kampanje smo bili priča mešanju teh treh področij. Uporaba argumentov za medicinsko in industrijsko uporabo konoplje v razpravah o osebni rabi je prispevala k nepravilnemu razumevanju laikov, ki se s področjem medicine, industrijske rabe ali drog ne ukvarjajo. Zato lahko trdimo, da so se volivci odločali na podlagi pomanjkljivih ali zavajajočih informacij, kar rezultatom referenduma ne daje kredibilnosti in legitimnosti. 

NESTROKOVNOST

Kot združenje, ki deluje v javnem interesu in zagovarja strokovnost, se zavzemamo za stališče, da je v razpravi o tako pomembnih družbenih vprašanjih ključna strokovna diskusija. Zdi se nam nesprejemljivo, da se tako pomembna vprašanja politizirajo, saj s političnimi nazori nimajo nobene zveze. 

Diskusija v javnosti namreč mnogokrat – tudi v tem primeru – vodi v močno polarizacijo, kar privede do tega, da volilno telo voli oziroma odloča glede na svojo politično opredelitev, ne pa na podlagi strokovno utemeljenih dejstev.

Za več informacij: https://sncda.si/

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na telefonski številki 031 880 520 (Matej Košir) ali e-poštnem naslovu info@sncda.si

Lep pozdrav,

Franc Zalar, predsednik zKNB in podpredsednik Društva za zdravje srca in ožilja

Matej Košir, direktor Inštituta Utrip in vodja mreže Preventivna platforma

David Razboršek, direktor Zavoda Vozim

Manca Kozlovič, predsednica Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija

mag. Nataša Jan, direktorica Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije

Neža Polh, generalna sekretarka Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK)

Tomaž Gorenc, direktor Inštituta za zdravje in okolje (IZO)