4. februar vsako leto zaznamuje svetovni dan boja proti raku, dan, namenjen ozaveščanju, navdihovanju sprememb, proslavljanju inovacij in zmanjševanju globalnega vpliva raka. 

Cilj je predvsem odstraniti stigmo in zmanjšati napačne predstave o raku ter z njim povezane predsodke, pomagati ljudem pridobiti prave informacije o tej bolezni in več pozornosti nameniti ozaveščanju o preventivi. Obeleženje svetovnega dne, ki poteka pod okriljem Mednarodne zveze za obvladovanje raka (UICC), nam ponuja tudi priložnost, da vplivamo na izboljšanje življenja bolnikov z rakom in preživelih.

Letošnji svetovni dan pa je poseben tudi zato, ker obeležuje prvo leto nove triletne kampanje, katere tema je »Zmanjšajmo neenakosti pri obravnavi bolnikov z rakom« (ang. »Close the Care Gap«). Pod tem geslom želi svetovna skupnost dvigniti ozaveščenost o pomanjkanju pravičnosti pri oskrbi raka in pojasniti ovire, ki za mnoge ljudi obstajajo pri dostopu do storitev, ter tako zapolniti vrzeli v oskrbi. Vse obstoječe ovire namreč zmanjšujejo človekovo možnost preživetja raka.

Pri nas tej temi dodatno dajeta krila še dva posebna dogodka, ki vplivata na situacijo v Sloveniji, in sicer sprejetje novega Državnega programa obvladovanja raka (DPOR) 2022–2026, ki ga je Vlada RS sprejela decembra lani, in implementacija Evropskega načrta za boj proti raku, ki ga je Evropska komisija predstavila februarja 2021. Oba dokumenta bolezen postavljata v relevanten geografski kontekst in določata sistematično zmanjševanje bremena raka.

Evropski načrt začrtuje nov in celosten pristop EU k preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju raka, z njegovim sprejetjem pa je rak postal ena izmed prioritet EU na področju zdravstva.

Državni program obvladovanja raka pa prispeva k celovitemu obvladovanju te bolezni ter pomaga zagotavljati enotnost v pravočasnem dostopu do kakovostnih zdravstvenih storitev glede na individualne potrebe bolnika. Prvi državni program obvladovanja raka je nastal leta 2010 in je zastavil cilje do leta 2015, temu pa je sledil DPOR 2017–2021, ki je še dodatno nadgrajeval pretekle uspehe glede počasnejše rasti zbolevanja za rakom, zmanjšanja umrljivosti in povečanja preživetja. Program, ki se je končal lani, je naredil pomembne korake naprej tudi v smislu povečanja kakovosti življenja bolnikov z rakom.

V Sloveniji podatke o bremenu bolezni zbira Register raka RS, ki je eden najstarejših populacijskih registrov v Evropi in je voden v okviru Onkološkega inštituta Ljubljana. Rak iz leta v leto postaja vse večji javnozdravstveni problem, letno pri nas zboli približno 15.000 prebivalcev, na žalost je tudi smrtnost te bolezni ena od najvišjih. Med vzroki smrti je rak kar na prvem mestu pri moških in na drugem mestu pri ženskah, število obolelih pa se zvišuje zaradi več razlogov – staranja prebivalstva, škodljivih življenjskih navad, novih in vse boljših metod odkrivanja itd. 

Ravno zato je novi DPOR 2022–2026 izrednega pomena. Program opredeljuje usklajeno delovanje različnih kompleksnih delov našega zdravstvenega sistema in začrtuje specifične cilje za okrepitve področja primarne in sekundarne preventive, diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije, ne pozablja pa niti na paliativno oskrbo, vodenje statističnih podatkov bremena raka in razvoja oziroma podpore informacijskih tehnologij. Posebno vlogo pripisuje tudi raziskovanju in izobraževanju, ki sta povezana s tematiko raka.

Več si lahko preberete tudi v skupni izjavi Ministrstva za zdravje in Onkološkega inštituta Ljubljana.