Recimo ne odvisnosti

Recimo ne odvisnosti

Program, ki je osredotočen predvsem na mladostnike, naslavlja preventivo škodljivih posledic uporabe digitalnih tehnologij, preventivo kajenja med mladostniki in preventivo tvegane in škodljive rabe alkohola med mladostniki na športnih prireditvah.

 • Ime projekta
  Recimo ne odvisnosti
 • Izvajalec
  Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
 • Čas trajanja projekta
  januar 2017 – november 2019 in nadaljevanje do leta 2022
 • Kraj izvajanja projekta
  Slovenija
 • Spletna stran
 • Opis projekta

  Program »Recimo NE odvisnosti« poteka od leta 2017 (sofinanciranje Ministrstva za zdravje RS). V letu 2019 je bil nadgrajen in bo do leta 2022 osredotočen na mladostnike, predvsem preventivo škodljivih posledic uporabe digitalnih tehnologij pri mladostnikih, preventivo kajenja med mladostniki in preventivo (tveganega in škodljivega) pitja alkoholnih pijač med mladostniki na športnih prireditvah in po koncu športnih prireditev. To nadgrajuje prvi del programa, ki je naslavljal dejavnike tveganja za razvoj kemičnih in nekemičnih zasvojenosti (alkohol, tobak in tobačni izdelki ter prepovedane droge).

  Številni strokovnjaki opozarjajo, da v zadnjih letih narašča povpraševanje po zdravljenju vedenjskih zasvojenosti, med katere sodi tudi zasvojenost z ekrani (angl. screen addiction). Med pomembne dejavnike tveganja za razvoj zasvojenosti z ekrani spadajo, kot pri razvoju kemičnih zasvojenosti, čustvene stiske, ki jih mladi ne znajo ali ne zmorejo rešiti. Namesto iskanja pomoči in aktivnega iskanja rešitev za čustvene stiske se velikokrat zatekajo oz. bežijo v virtualni svet, znotraj katerega iščejo samopotrditev, tolažbo, občutek sprejemanja ipd., zato mladi želijo v takšnem svetu ostati čim dlje, kar lahko vodi v razvoj zasvojenosti. Poznamo splošno zasvojenost s spletom, zasvojenost s spletnimi igrami na srečo, zasvojenost z družbenimi omrežji, zasvojenost z igrami, zasvojenost s spletno pornografijo idr. Mladi, ki so razvili takšne zasvojenosti, potrebujejo strokovno pomoč.

  Četudi se ne razvije zasvojenost od npr. določenih spletnih vsebin, pa tudi prekomerna in brezciljna uporaba ekranov prinašata negativne fiziološke in psihološke posledice za posameznika. Negativni fiziološki učinki prekomerne uporabe ekranov so povezani s sedečim načinom življenja, ki ga uporaba tehnologije z ekrani seveda povečuje. Sedeč način življenja pa povzroča mnoge zdravstvene težave in kronične nenalezljive bolezni, kot sta npr. prekomerna telesna teža in debelost. Prekomerna telesna teža in debelost sta le vrh ledene gore, saj povečata tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni tipa 2 in osteoporoze.

  S tem namenom je Društvo za srce razvilo preventivni program za odgovorno vedenje na spletu, tako z vidika količine uporabe kot tudi varnosti sebe in drugih. Program je namenjen učencem 7. in 8. razreda osnovne šole in njihovim staršem. Spoznanja bodo podana skozi interaktivne delavnice, ki razvijajo kritično pismenost in kreativno razmišljanje. Poseben poudarek bo namenjen vsebinam, s katerimi se mladi srečujejo na spletu. Da bo program predstavljen kar se da širokemu krogu osnovnošolcev, je namen projekta tudi usposobitev pedagoških delavcev, ki bodo lahko sami na šolah izvajali program.

  Zbrane članke in nasvete o zaslonih in njihovi prekomerni uporabi najdete na spletni strani Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije.

   

 • Ostali izvajalci
  Zavod Nora (Logout), Univerzitetni klinični center Ljubljana (strokovni partner), Inštitut za zdravje in okolje, Inštitut za raziskave in razvoj UTRIP, Mladinska zveza Brez izgovora, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.